SHAREit by Lenovo Group Limited

SHAREit by Lenovo Group Limited

Miễn phí
SHAREit là được tự do đến dùng chia sẻ tập tin ứng dụng cho Windows OS
Người dùng đánh giá
4.0  (1,206 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.9
Phiên bản mới nhất:
3.5.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
  • Can't download the app on Windows XP.
    Based on the downloads and system requirements posted on the Internet, the application works on Windows 7 or higher. There was no Windows XP support... Read more
  • The software doesn't open.
    If you have problems with the application, then I recommend you remove it completely from your computer. To do this, use the Revo Uninstaller to get... Read more
  • File Transfer from Apple to Apple
    If you encounter problems with the connection between devices you should check the following:Both devices have the program installed and running. The devices... Read more

Đánh giá

SHAREit là được tự do đến dùng chia sẻ tập tin ứng dụng cho Windows OS. Anh có thể chia sẻ những tấm ảnh, chắc chắn rồi, âm nhạc, các tập tin những tài liệu này và hơn giữa tất cả các thiết bị. Với một QR Mã được cung cấp bởi người PC SHAREit, nhanh lên đôi điện thoại của anh PC bắt đầu chuyển hồ sơ.
Thông tin được cập nhật vào: